TSTO Update Check:

EA file:
DLCIndex-v4_34_THOH2018TEASER-r435740-H128SR3P.xml

Hack file:
DLCIndex-v4_34_THOH2018TEASER-r435740-H128SR3P.xml